Küldetésünk, hogy fejlesztéseinkkel eredményesebbé tegyük a megújuló energiához kapcsolódó technológiákat.

A 2014-ben alapított GeoMax Project Kft.-t olyan szakemberek hozták létre, akik hazai és nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek az üzleti világban, az energetika, az olaj, a gázipar és a vízgazdálkodás területén. A csapattagok magas szintű felkészültségéből adódóan folyamatosan keresik, kutatják a legújabb technológiákat és maguk is számtalan technológia megalkotásában és kidolgozásában működtek közre.

A GeoMax Project Kft. küldetése, hogy fejlesztéseivel eredményesebbé tegye a megújuló energiához kapcsolódó technológiákat. Kutatásunk középpontjában a CO2 kibocsátás visszaszorítása áll. A tiszta energianyerés technológiáját keressük, úgy, hogy gazdaságilag is indokolt legyen hasznosítani.

A GeoMax Project fókuszában az alábbi témák állnak

A feladatellátásban oroszlánrészt vállaló kollégáink

Szatmári Gáborügyvezető
SZAKTERÜLET: 25 éves logisztikai menedzsment tapasztalattal rendelkezik. Szakértelmének köszönhetően magas szintű jártasságot szerzett induló vállalkozások alapításában. Nevéhez fűződik több nagy cég beindítása és sikerre juttatása.
Horányi Zsolt
SZAKTERÜLET: CHP technológia, gázüzem, gáztávvezeték, gáztározók tervezésvezetése. CHP technológiához, termálgáz gáz-szeparációhoz kapcsolódó kutatás-fejlesztés vezetése.
György Zoltán
SZAKTERÜLET: Geotermikus energia feltárása, hasznosítása, hasznosító művek építése, hagyományos energiahordozók kiváltása. Termálvízbázisú szabadidő és gyógyászati célú fürdőközpontok tervezése, építése, üzemeltetése. Mélyfúrású víz- és termálkutak tervezése, kivitelezése, javítása, eredménygaranciával. Kutatás, fejlesztés, ivóvízbázisok védelmére vonatkozó célprogramban való részvétel. Vízkezelő berendezések (vas- és mangántalanító, ammóniamentesítő, gáztalanító, vegyszeradagoló) tervezése, kivitelezése. Vállalatok, vállalkozások saját vízbázisra épülő vízellátásának tervezése, kivitelezése, üzemeltetése. Önkormányzati tulajdonban lévő víziközművek és szennyvízművek üzemeltetése koncessziós szerződések keretében.
Bánhidi Istvána cég vezető mérnöke
35 éves olaj- és gázipari tapasztalattal rendelkezik mélyfúrások, szénhidrogén-kutak létesítésének területén.

SZAKTERÜLET: Geotermikus fúrások irányítása. Nagy nyomású és magas hőmérsékletű HTHP kutak fúrása és rétegvizsgálata. LPG üzem tervezése, létesítése. Mennyiségi kockázat-elemzés, QRA bevezetése és a Risk Management működtetése. Kutatómérnök – nagymélységű, magas hőmérsékletű kutak tervezése.

Az elmúlt évek során végrehajtott mérnöki tevékenységünk
a megújuló energiahasznosítás területén

A tervezési feladatokat stratégiai partnerünkkel, a Szent György.com mérnökirodával közösen végeztük.

Barcs
A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ termálkútjára alapozott kísérőgáz gázleválasztó, előkészítő és tároló berendezés, valamint kogenerációs kiserőmű tervezése, engedélyezési terv szinten. Továbbá a projekt megvalósításához kapcsolódó energetikai tanulmány készítése, valamint folyamatos adatszolgáltatás és kapcsolattartás a Megbízó képviselőjével a pályázat kidolgozásának folyamatában.
Mórahalom
Mórahalom Város T-2sz. termálkútja mellé telepítendő gázmotoros háztartási kis erőmű engedélyezési tervének: gépészet (gázkezelés), automatika, elektromos bekötés, zaj- és rezgésvédelmi, pontforrás létesítési tanulmány készítése.
Mezőberény
Mezőberény, termálkút gáztalanító rendszer tervezése, üzemanyagú felhasználás céljára gázmotor részére.
Kisújszállás
Kisújszállás, Önkormányzat termálkútjának metántartalmú kísérőgázának hasznosításához a termálkút és a gázturbina közötti technológia engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése. Trigenerációs technológia kialakítása. Abszorpciós hűtőtornyok telepítése.
Földes
Földes – az önkormányzat termálkútja metántartalmú kísérőgázának hasznosításához a termálkút és a gázmotor közötti technológia engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése, a technológia elektromos automatika tervének elkészítése, az mCHP elektromos termelésének feltáplálása a közösségi hálózatra tervfejezete, munkavédelem, tűzvédelem, zajvédelem tanulmányai.
Balmazújváros
Balmazújváros hévíz kútjára alapozott kísérőgáz gázleválasztó, előkészítő és tároló berendezés, valamint kogenerációs kiserőmű technológiájának tanulmányának elkészítése.